Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

Nhẫn


Nhẫn

Khi già nhiều bệnh ốm đau
Gặp thầy thuốc giỏi sẽ mau bệnh liền
Đời người để cáng gây phiền
Bút nào tả nỗi ở miền điêu toa
Ở trong xã hội chúng ta
Những thầy thuốc giỏi chữa qua bệnh nhiều
Ở đời ăn ở biết điều
Sống vui hạnh phúc sớm chiều bên nhau./


Thế bệnh trầm kha linh đan khả liệu
Nhân tình khắc bạc diệu bút nan phương ..."
Tạm dịch :
Bệnh nặng đến mấy gặp thuốc hay vẫn chữa được
Đời mà đểu cáng thì không bút nào tả xiết...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa