Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

Quốc Hoa Việt Nam


Quốc Hoa Việt Nam

Mặt trời buông nắng phủ Đầm Sen
Hương sắc thanh tao mãi đẹp bền
Nắng dãi ba chìm màu chẳng nhạt
Mưa dầm bảy nổi nước đâu đen
Linh thiêng cõi Phật thêu từ tín
Cao quý lòng nhân hướng chữ Thiền
Biểu tượng Quốc Hoa ngời đất Việt
Ngàn đời văn hiến nức lời khen./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa