Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

Ba cô


Ba cô

Ba cô danh tính Chuột nhà
Áo đen chụp ảnh lượt là mến thương
Cầm tay đoàn kết vấn vương
Hoa vàng ở giữa bay hương yêu đời./