Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

Con về với mẹ rồi đây


Con về với mẹ rồi đây

Bình yên thống nhất hai miền
Hoà bình Nam Bắc nối liền núi sông
Sao con để Mẹ ngóng trông
Mẹ thương mong nhớ mà không thấy về
Bao năm đằng đẵng não nề
Nhiều đêm nước mắt cạn về nhớ con
Ơn trời nơi ấy vẫn còn
Hôm nay bạn đã đem hồn về bên
Con đi Mẹ tiễn xe lên
Hôm nay còn lại nằm bên xương tàn
Mẹ ôm con quý như vàng
Lòng vui như thấy sức càng khỏe ra
Con về với mẹ cùng cha
Làm cho tổ quốc vinh hoa ngàn đời./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa