Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Bãi đá huyền thoại


Bãi đá huyền thoại

Thiên nhiên tạo hóa đá này
Để cho anh chị đến ngày hồi xuân
Vẫn còn mạnh gối hành quân
Phú Yên biển lặng khách luân phiên về…
Ngồi đây ngắm cảnh đá thề
Trăm năm sát cánh liền kề bên nhau
Mong rằng thế hệ mai sau
Giữ cho sạch sẽ trầu cau đứng chờ
Giao duyên chụp ảnh hàng giờ
Lưu vào huyền thoại bên bờ biển xanh ./