Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Chữ Tâm


Chữ Tâm

Chữ Tâm chắp cánh đầu bay
Nên quan thành bại bởi hay chữ thầy
Tuổi thơ học tập hăng say
Cuộc đời gắn trọn vào tay Tâm này ./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa