Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020

Đến nơi


Đến nơi

Đến nơi ghi dấu hi sinh
Nhiều tàu không số chứng minh chở hàng
Bây giờ chụp ảnh cùng nàng
 Vũng Rô lịch sử trang vàng Phú Yên.