Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020

Cháu bà


Cháu bà

Thiên thần bé bỏng của bà
Dành luôn giải nhất kế là múa hay
Chăm ngoan học giỏi hăng say
Tương lai sáng lạn từ nay đổi đời
Xa xôi chú có đôi lời
Chúc mừng cháu đã thành người vinh quang