Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

Hiến dâng


Hiến dâng

Hiến dâng còn lại hồi xuân
Xa xôi Em đã hành quân đến gần
Trao Anh những thứ đang cần
Để cho Duyên thắm dần dần thành công
Có Người nối dõi tổ tông
Quản gia nhà cửa cùng ông uống trà
Tình yêu của tuổi về già
Ấm no hạnh phúc mặn mà tình Duyên ./