Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

Lưu hình kỉ niệm


Lưu hình kỉ niệm

Sao Em nằm ngửa thế này
Giơ tay vẫy gọi anh Thầy về chơi
Tay cầm hoa phượng đang rơi
Hè nhanh qua lại làm vơi nắng hồng
Học sinh nghĩ học cộng đồng
Đi bơi tắm mát sông Hồng nước trong
Bây giờ ôn lại cùng chồng
Lưu hình kỉ niệm cây lồng người hoa./