Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

Lời khuyên ở lại


Lời khuyên ở lại

Hôm nay đồng phục lên đường
Học sinh cùng ở mái trường thân yêu
Khoanh tay nghiêm chỉnh dáng kiêu
Ngồi bên người đẹp sẽ siêu cõi lòng…
Trong Em muốn có người chồng
Đẹp trai tài giỏi vừa hồng lại chuyên
Thơ văn ca nhạc nhiều duyên
Mong người ở lại lời khuyên đừng về…