Thứ Ba, 25 tháng 8, 2020

Dù cho

 

Dù cho

Lương tuần lương tháng lương năm

Không bằng Hai chữ LƯƠNG TÂM ở đời

Dù cho bằng cấp cao vời

Không bằng hai chữ BẰNG LÒNG người ơi

Dù đi xa khắp muôn nơi

Không thương bằng Mẹ quê tôi ở nhà

Dù rằng tuổi đã về già

Không khoe tiền của như là đại gia

Dù cho từ thiện bao la

Không nên ghi hiệu là ta tặng quà./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa