Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

MI khổ vì ít TIỀN

   MI khổ vì ít TIỀN

 Mi ác làm chi lắm vậy tiền

  Mi làm nhân thế hóa ra điên

         Mi thay lòng dạ đen thành trắng

         Mi khiến nhân gian lắm kẻ phiền

 Mi xúi bao người gây tội lỗi

  Mi làm tan nát cửa nhà riêng

    Mi gieo tang tóc cho nhân loại

   Mi biết tội chưa hỡi chữ tiền?

 Tiền tôi nào có lỗi gì đâu

      Tiền chẳng gieo chi nỗi oán sầu

      Tiền đây vốn chỉ là phương tiện

         Tiền giúp người mua bán đổi trao

        Tiền làm người tham ô trong quỹ

    Tiền tô sĩ diện mộng sang giàu

Tiền gây vạn lỗi do người cả

         Tiền trách làm chi chỉ thêm đau!...

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa