Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

MI sướng bởi nhiều TIỀN

MI sướng bởi nhiều TIỀN

   Mi sướng làm sao bởi lắm tiền

   Mi làm hoa hậu hóa thành tiên

Mi thay lòng dạ đen ra trắng

       Mi khiến nhân gian phải cúi liền

Mi xúi bao người gây tội lỗi

Mi làm to đẹp cửa nhà riêng

      Mi giao kết nghĩa tình nhân loại

  Mi biết làm sang bởi có tiền?

  Tiền tôi kiếm được lỗi gì đâu

      Tiền chẳng gieo chi nỗi oán sầu

      Tiền đây vốn chỉ là phương tiện

         Tiền giúp người mua bán đổi trao

             Tiền làm quan trong sang ngoài đẹp

     Tiền tô sĩ diện mộng giàu sang

Tiền làm ra bạc do người cả

   Tiền càng mạnh mẽ lỗi gì đâu ./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa