Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

Mơ xuân

Mơ xuân

Chiều Xuân một khúc sông quê

Đôi bờ tím biếc đi về cùng anh

Con đò vẫn đợi sông xanh

Đầy vơi thương nhớ bóng anh ngày nào

Em tôi yếm thắm mời vào

Dao cau mắt ướt thế nào cũng say

Tình yêu đầm thắm đêm nay

Đường đời xa lắm cầm tay nhau về

Thắp hương cúng vái xin thề

Trăm năm hạnh phúc nằm kề bên anh./