Thứ Năm, 13 tháng 8, 2020

Mộng xanh

Mộng xanh

Tháng năm ngả ngốn hoa kèn

Em buông giấc ngủ bên đèn đêm thanh

Người chen hoa giữa trong lành

Trôi theo năm tháng ngọn nhành phù hoa

Tháng năm rồi sẽ đi qua

Còn in dấu vết em là mộng xanh. /