Thứ Ba, 18 tháng 8, 2020

Thơ Lục bát

 

Thơ Lục bát

 Làm thơ LỤC BÁT phải cần

Sao cho đúng luật gieo vần mới hay

Tìm từ hợp nghĩa mà thay

Lời hay ý đẹp thơ bay lên nào

Đừng làm như thể phong trào

Thơ văn lủng củng ép vào cho xong

Có người làm kiểu ăn đong

Nghèo nàn từ vựng cũng mong thành tài

Ông thì làm kiểu sơ sài

Nhưng mà lại thích đăng bài cho oai

Tưởng rằng như thế nay mai

Được phong nghệ sĩ vào vai Hội làng

Văn thơ vui vẻ nhẹ nhàng

Nhắc nhau cẩn thận lại càng cám ơn

Mong rằng chia sẻ rộng hơn

Cho thơ LỤC BÁT đọc trơn theo vần ./


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa