Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2020

Tin buồn

 

Tin buồn

Nửa đêm sấm dội mưa gào

Như cào như xé trút vào Thu rơi

Làm chi oan nghiệt vậy trời

Để tôi phải khóc tiễn đời Bác Phiêu

Lên ngàn không phải cô liêu

Bác Hồ, bác Giáp, bác Phiêu cùng bàn

Toàn dân yêu quý vô vàn

Thắp hương kính vái trên bàn đầy HOA./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa