Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

Tình trăng

Tình trăng

Trầu Cau thắm đỏ nhờ vôi

Câu thơ xưa lạc rối bời tâm can

Trăng lên tỏ ánh sáng vàng

Để cho anh chị mơ màng trong đêm

Chị Hằng bay lượn mọi miền

Cuội buồn ngồi dưới đi liền thả trâu

Quẩn quanh ở giữa rừng sâu

Đường tình khuất nẻo biết đâu tìm về ./