Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

Trở về

 Trở về

Ngày anh thoát chết trở về

Có chim đưa lối đến quê hoà bình

Mẹ thì đã chết nhớ mình

Cha đi cũng chết hết tình nhà con

Quê nghèo hoàn cảnh héo hon

Ruộng khô vườn rậm cỏ non mọc dầy

Đi tìm hạnh phúc nào đây

Miếng cơm manh áo luôn vây quanh mình./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa