Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

Đừng vì…

 

Đừng vì…

Đừng vì đồng tiền mà TÂM không tỉnh táo

Đừng vì lời ảo mà chao đảo cuộc đời

Đừng vì chơi bời mà bỏ bê nhiệm vụ

Đừng vì hưởng thụ mà đánh mất tương lai

Đừng vì có TÀI mà ta đây ra vẻ

Đừng vì chê tiền lẻ mà kinh kẻ bần./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa