Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020

Sông Chu nổi sóng tình thơ

Sông Chu nổi sóng tình thơ

Kính tặng: Bác Đỗ Ngọc Đạt

Tuổi tôi trẻ lòng mong như “Lão”

Tám tám xuân giông bão coi thường

Ngàn bài thơ trải muôn phương

Vượt trên gian khó dặm trường an sinh

Thơ với “Lão” như hình với bóng

Quốc Việt thi kỳ vọng gửi trao

Cùng là máu nóng đồng bào”

Bình minh mỗi sáng gửi trao cho đời

Lại trao đổi muôn lời vàng đá

Sử liệu xưa là cả nỗi niềm

Anh em dẫn lối nhau lên

Hiểu cho thấu đáo sử nền Việt Nam

Thơ trong máu còn làm nguồn sống

Đời không thơ như sống lơ mơ

Chúc tình thi mãi không mờ

Sông Chu nổi sóng thiên cơ song trùng./

  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa