Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

Lá cờ tổ quốc

Lá cờ tổ quốc

Lá cờ tổ quốc đang bay

Đỉnh cao Lũng Cú gần ngay mây trời

Bừng lên ánh sáng trắng ngời

Dưới chân xanh lá cây thời ra hoa

Đồng quê lúa chín bao la

Trong làng mái ngói đỏ xa chân đồi

Nhìn hình lòng thấy bồi hồi

Quê hương đất nước đến hồi sang trang./

Cột cờ Lũng cú Hà Giang. Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa