Thứ Năm, 18 tháng 3, 2021

Vọng nghe ông Bác nói lời ngày xưa

Vọng nghe ông Bác nói lời ngày xưa

“Bắc thang lên hỏi ông trời”…

Vọng nghe ông Bác nói lời xa xưa

“Nhà mày vất vả sớm trưa

Cơm ăn không đủ thì chưa thể giầu

Nói chi học tập ban đầu

Không ai học nỗi qua cầu cấp ba”

Cha thì đi lính xông pha

Đánh quân giặc Pháp ở xa chiến trường

Mẹ còn vất vả trên đường

Cày bừa cấy hái bình thường như trai

Anh em tự lực đôi vai

Chăn trâu cắt cỏ sớm mai học bài

Hăng say quyết chí miệt mài

Vươn lên đại học thành tài thầy cô

Đi về đã có ô tô

Nhà cao cửa rộng thành đô huy hoàng

Xứng danh trai trẻ trong làng

Ra đi lập ngiệp nên càng vẻ vang

Xây mồ các cụ thật sang

Trong khu đất mới và đang hoàn thành

Chắc rằng ông hiểu ngọn ngành

Tình thương các cháu đã dành cho ông ./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa