Thứ Hai, 15 tháng 3, 2021

Mong ngày xum họp

 Mong ngày xum họp

 (Tặng con đang sống bên nước Pháp)

Nhìn ảnh mà sao mắt thấy cay

Ở nơi đất Pháp nhớ từng ngày

Thương con giản cách vì cô vít

Thấy cháu xa trường chỉ học chay

Thế Giới nhiều nơi còn dịch này

Việt Nam một dải vẫn chung tay

Khi nào hết dịch về sum họp

Bố mẹ cùng con thỏa sức bay./Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Labels

Nhãn

Nhãn

lăng mộ đá toyota thanh hóa